Articles by

ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ

ພະຍາດທີ່ມັກພົບໃນເດັກນ້ອຍ

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ລູກບໍ່ສະບາຍເທື່ອໃດ ມັກສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສະເໝີ້ ມື້ນີ້ເຮົາມາຕິດຕາມກັນວ່າມີພະຍາດໃດແດ່ທີ່ມັກຈະພົບໃນເດັກນ້ອຍ

#ນົມສົ້ມສຸດຍອດຕົວຊ່ວຍອາການຖ່າຍຍາກຂອງລູກນ້ອຍ

ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ ນົມສົ້ມ ສຸດຍອດຕົວຊ່ວຍອາການຖ່າຍຍາກຂອງລູກນ້ອຍ ອາດເປັນບັນຫາຫຼາຍສຳລັບລະບົບຂັບຖ່າຍຂອງລູກນ້ອຍທທີ່ອາດເກີດອາການຖ່າຍຍາກ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີຄວາມກັງວົນ.ເຊີ່ງຕົວຊ່ວຍໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຂັບຖ່າຍຂອງເຂົາເປັນປົກກະຕິເອງກໍ່ມີຢູ່ໂຕໜື່ງທີ່ກິນງ່າຍ ແລະ ໄດ້ປະໂຫຍດ ນັ້ນກໍ່ຄື ນົມສົ້ມນັ້ນເອງ ເຊິ່ງຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍທ່ານອາດຈະເກີດຄວາມກັງວົນວ່າກິນໄດ້ແທ້ຫຼືຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ງຫຼືບໍ່ ເພາະຫາກກິນບໍ່ຖືກສັດສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍກວ່າປະໂຫຍດ ແລ້ວແບບນີ້ນົມສົ້ມມີປະໂຫຍດແນວໃດ ກິນໄດ້ບໍ່ ເຮົາມາເບີ່ງນຳກັນ. ປະໂຫຍດຂອງນົມສົ້ມ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍຂອງລູກນ້ອຍມີແຄວຊຽມ ແລະ ໂປຕີນສູງ...

ຢາກໃຫ້ລູກສູງພໍ່ແມ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 🥛🥩🥚

ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ #ຢາກໃຫ້ລູກສູງພໍ່ແມ່ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? .ຄວາມສູງຖືວ່າເປັນແຕ້ມຕໍ່ຂອງການດຳເນີນຊີວິດ ຍິ່ງສູງ ຍິ່ງມີໂອກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍກວ່າ ໂດຍສະເພາະການຊອກຫາຫຼືເຮັດວຽກຕ່າງໆ ໃນອະນາຄົດ ພໍ່ແມ່ສະໄໝນີ້ຈີ່ງຫັນມາໃສ່ໃຈໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສູງເປັນພິເສດ.ວັນນີ້ເຮົາມີຂໍ້ແນະນຳທີ່ຄວນນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ລູກສູງມາຝາກ ຈະມີລາຍລະອຽດຄືແນວໃດມາເບີ່ງກັນເລີຍ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ສູງ .ກິນໂປຕີນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂປຕີນ ຄືສານອາຫານທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຮ່າງກາຍ ໂປຕີນທີ່ມີຄຸນນະພາບສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງສົມດຸນ ແຫຼ່ງໂປຕີນທີ່ສາມາດຫາກິນໄດ້ແມ່ນບໍ່ຍາກໃນຊີວິດປະຈຳວັນທີ່ເຮົາຢາກຈະແນະນຳໄດ້ແກ່ ນົມເຫຼືອງຈາກງົວ, ຊີ້ນແດງ, ໄຂ່ໄກ່,...

ຮັກລູກຕ້ອງສອນລູກໃຫ້ຖືກວິທີເພື່ອດູແລຕົນເອງໄດ້

ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ ຮັກລູກຕ້ອງສອນລູກໃຫ້ຖືກວິທີ ເພື່ອໃຫ້ລູກໃຫຍ່ມາເບີ່ງແຍງດູແລຕົນເອງເປັນ

ເມື່ອລູກບໍ່ມັກກິນເຂົ້າ ພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດແນວໃດ ?

ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ປັນຫາລູກກິນຍາກ ບໍ່ຍອມກິນເຂົ້າ ລູກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນໜັກໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳຕອບ ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ

5 ຂໍ້ ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້ກ່ອນເລືອກຢາບັນເທົາອາການໄອໃຫ້ລູກກິນ

ເມື່ອລູກບໍ່ສະບາຍມີອາການໄອທີ່ເປັນປະຕິກິລິຍາຂອງຮ່າງກາຍຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງກະຕຸ້ນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເກີດການກະທົບກະເທືອນ ຢາບັນເທົາອາການໄອສຳລັບເດັກ ຈິ່ງເປັນຕົວເລືອກທີ່ຊ່ວຍບັນເທົາອາການໄອຂອງລູກນ້ອຍໃຫ້ດີຂື້ນ ພໍ່ແມ່ຄວນຮູ້ວິທີເລືອກຢາແກ້ໄອເດັກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ປອດໄພກັບລູກເຮົາຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້: ເລືອກຢາບັນເທົາອາການໄອສຳລັບເດັກໃຫ້ກົງກັບສາຍເຫດຂອງອາການ ອາການໄອແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບ ຄື ໄອມີຂີ້ກະເທີ່ ແລະ ໄອບໍ່ມີຂີ້ກະເທີ່ ຫຼື ເອີ້ນວ່າໄອແຫ້ງ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ສັງເກດເບີ່ງວ່າລູກໄອແບບໃດເພື່ອຈະເລືອກຊະນິດຂອງຢາ ໃຫ້ລູກໄດ້ກົງກັບອາການໄອ ແລະ...

“ ປະໂຫຍດລໍ້າຄ່າຈາກນົມແມ່?”

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ທີ່ລູກນ້ອຍຄວນໄດ້ກິນຕັ້ງແຕ່ແລກເກີດ ນໍ້ານົມແມ່ປຽບເໝືອນວັກຊິນເຂັມທຳອິດຂອງລູກນ້ອຍ ເພາະໃນນໍ້ານົມແມ່ມີສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍໃຫ້ແກ່ລູກນ້ອຍ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງສົມບູນແຂງແຮງ ແຕ່ສານອາຫານໃນນໍ້ານົມແມ່ນັ້ນມີການປ່ຽນແປງຜ່ານຂະບວນການສ້າງນໍ້ານົມໃນຮ່າງກາຍຢູ່ຕະຫຼອດ ສຳລັບແມ່ທີ່ຕັ້ງໃຈວ່າຈະໃຫ້ນົມລູກເອງຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າສານອາຫານໃນນໍ້ານົມແມ່ແຕ່ລະໄລຍະວ່າມີຄວາມສຳຄັນແນວໃດ ຫາກບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບສານອາຫານບໍ່ຄົບຖ້ວນ 3 ໄລຍະ ນໍ້ານົມແມ່ແຫຼ່ງຄຸນປະໂຫຍດທີ່ລູກຄວນໄດ້ຮັບ ການໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບນໍ້ານົມແມ່ນອກຈາກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຕັ້ງແຕ່ເກີດໃໝ່ຕໍ່ເນື່ອງໄປຈົນຮອດອາຍຸ 2 ປີ ໃນນັ້ນ ນໍ້ານົມແມ່ແຕ່ລະໄລຍະຍັງໃຫ້ສານອາຫານຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍຂອງລູກທີ່ຍັງບໍ່ສົມບູນໄດ້ແຕກຕ່າງກັນ ເຮົາມາເບີ່ງວ່ານໍ້ານົມແມ່ ທັງ 3 ໄລຍະ ມີປະໂຫຍດຕໍ່ລູກຄືແນວໃດແດ່ ນົມແມ່ໄລຍະທີ...

“ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບອາການແພ້ທ້ອງຖືພາ?”

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ກວດເບີ່ງອາການແພ້ທ້ອງຂອງແມ່ຖືພາທີ່ຄວນຮູ້ພ້ອມວິທີຮັບມື ເມື່ອບັນດາແມ່ໆກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະມີລູກ ຫຼື ກຳລັງຖືພາຢູ່ ແນ່ນອນອາການແພ້ທ້ອງເປັນອາການທີ່ເກີດຂື້ນຂອງແມ່ຖືພາປະມານ 80 ເປີເຊັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີອາການແພ້ທ້ອງໃນຊ່ວງໄຕມາດທຳອິດຂອງການຖືພາ ຄື 2-8 ອາທິດ ຫຼື 1-3 ເດືອນ ຂອງ ການຖືພາ ແມ່ໆ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!