Articles by

ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ

“ ໂກສຮໍໂມນ (GROWTH HORMONE) ແມ່ນຫຍັງ ກ່ຽວຫຍັງກັບເລື່ອງຄວາມສູງ?”

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ໂກສຮໍໂມນ (GROWTH HORMONE) ເປັນຮໍໂມນສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຊ່ວງເດັກແລະໄວລຸ້ນ ເຊິ່ງຖືກສ້າງມາຈາກຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງສ່ວນໜ້າ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍເພີ່່ມຂະໜາດແລະປະລິມານຂອງສະໝອງ ຜິວພັນ ຜົມ ກ້າມເນື້ອ ກະດູກ ແລະ ອະໄວຍະວະພາຍໃນ ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດ ໂກສຮໍໂມນ ຈະເຮັດໃຫ້ເດັກເຕ້ຍຂອດ ສ່ວນໃນຜູ້ໃຫຍ່ຮໍໂມນນີ້ມີສ່ວນຊ່ວຍຢ່າງຫຼາຍໃນການຄົງສະພາບປະລິມານແລະ...

ນົມງົວ,ຄວາຍ,ແບ້ ແລະ ແກະ ຕ່າງກັນແນວໃດ?

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ນອກຈາກນົມແມ່ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດທີ່ວິເສດສຳລັບລູກນ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກການໄດ້ກິນນົມແມ່ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດືອນ ແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ແມ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ແມ່ນສາມາດໃຫ້ລູກກິນນົມທາງເລືອກໄດ້ເຊັ່ນ ນົມງົວ, ນົມແບ້, ນົມແກະ ຫຼື ທັງນົມຄວາຍ ເຊິ່ງມີໂພຊະນາການທີ່ສຳຄັນ...

ເປັນຄັນແຄເຮັດແນວໃດດີ.. ?

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ ເຄີຍບໍ່ ບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນບຸກຄະລິກກະພາບຂອງຕົນເອງໃນເມື່ອມີຄັນແຄຫຼົ່ນລົງໃນເສື້ອຜ້າ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນຄໍເສື້ອ ເລື່ອງນີ້ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ບາງທ່ານມອງຂ້າມ ແລະ ທ່ານສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍທ່ານເອງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ

ເຮັດຈັ່ງໃດບໍ່ໃຫ້ເຖົ້າໄວ “Anti-Aging” ?

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະລາທ່ານໜື່ງເຄີຍກ່າວໃວ້ວ່າ: ໃນອະດີດ ວິທະຍາການດ້ານການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາເປັນວິທະຍາການໃໝ່ທີ່ໜ້ອຍຄົນຈະຮູ້ຈັກ ແຕ່ມາມື້ນີ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລະເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໃນກຸ່ມຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຣີນິກ ສູນຄວາມງາມ ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນ ບຳລຸງຜິວ ຫຼື ທັງຂວດເຄື່ອງດື່ມ ທັງທີ່ມີການຮູ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ “ວິທະຍາການດ້ານການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມສວຍງາມພາຍນອກ ຜິວພັນເຕັ່ງຕຶງ ບໍ່ມີຮອຍຕີນກາໃນໃບໜ້າ...

4 ສາຍເຫດທີ່ລູກເຕ້ຍ ?

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ ປັດໄຈທຳອິດ ຄືເລື່ອງຂອງກຳມະພັນ ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຍາກ ລູກທີ່ເກີດຈາກພໍ່ແມ່ໂຕນ້ອຍ ເດັກມັກຈະໂຕນ້ອຍ ກົງກັນຂ້າມກັບເດັກທີ່ມີພໍ່ແມ່ສູງໃຫຍ່ ເຖິງອາດຈະຂາດການບຳລຸງຮັກສາແຕ່ ເດັກກໍ່ຍັງສູງໄດ້ ອີງໃສ່ພື້ນຖານຫຼັກກຸມມານເວດ ເຮົາສາມາດປະເມີນຄວາມສູງແບບຄາດຄະເນໄດ້ ວ່າລູກຈະຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ເທົ່າໃດ ການຄິດໄລ່ຈາກຄວາມສູງຂອງພໍ່ແມ່ ໂດຍເອົາຄວາມສູງຂອງພໍ່ແມ່ບວກກັນ ແລະ ບວກດ້ວຍ 13 ແລ້ວຫານດ້ວຍ...

“ ລູກສູງບໍ່ທັນໝູ່ຍ້ອນຫຍັງ ?”

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ປະຈຸບັນເດັກສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄວາມສູງສະເລ່ຍຫຼາຍກວ່າຄວາມສູງມາດຕະຖານເຊີ່ງເກີດຈາກອາຫານການກິນ ແລະ ນົມທີ່ມີການພັດທະນາສ່ວນປະກອບທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຊື່ອວ່າພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທຸກຄົນໄຝ່ຝັນທີ່ຢາກເຫັນລູກຫຼານເຕີບໃຫຍ່ເປັນເດັກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ ທັດທຽມກັບຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງບາງຄົນທີ່ມັກຈະເກີດຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ...ເປັນຫຍັງລູກຫຼານເຮົາຈິ່ງເຕ້ຍກວ່າຄົນອື່ນ ແລ້ວເຮັດແນວໃດຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລູກເຮົາສູງໄດ້ທັນໝູ່..ບັນຫາທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ເຮົາມີຄຳຕອບ ແຕ່ກ່ອນອື່ນເຮົາມາຮູ້ກ່ອນວ່າ ສາເຫດທີ່ລູກເຕ້ຍຍ້ອນປັດໄຈອັນໃດແດ່.. ສາຍເຫດທີ່ລູກເຕ້ຍ ? ປັດໄຈທຳອິດ ຄືເລື່ອງຂອງກຳມະພັນ ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຍາກ...

“ 5 ສາຍເຫດທີ່ລູກມັກເປັນໄຂ້”

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ລູກໄດ້ສຳພັດກັບສິ່ງແວດລ້ອມພາຍນອກ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍລູກໄດ້ສ້າງພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ ສາຍເຫດທີ່ລູກມັກເປັນໄຂ້ ບໍ່ສະບາຍສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້: ເລື່ອງທຳອິດ: ອຸນຫະພູມຂອງໂລກທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ ມີຜົນໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ແຂງແຮງຂື້ນ ມີການລາຍງານບອກວ່າ ອຸນຫະພູມທີ່ຮ້ອນຂື້ນເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຊີວິດຂອງເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍຊະນິດຍາວນານຂື້ນ ໃນປະເທດເຮົາ ມີການປະກາດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກອອກມາວ່າ ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ໄຂ້ເລືອດອອກລະບາດຫຼາຍຂື້ນໃນໄລຍະຫຼັງກໍ່ເພາະຍຸງລາຍແຂງແຮງຂື້ນ ເມື່ອກ່ອນຈະຕ້ອງລະວັງຍຸງກັນເວລາກາງເວັນ ແຕ່ຕອນນີ້ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນ ນັກວິທະຍາສາດການແພດຍັງກັງວົນຕໍ່ໄປວ່າຍຸງຊະນິດອື່ນໆ ອາດຈະແຂງແຮງ...

ໂພຊະນາການລູກເກີດໃໝ່ຫາ 1 ປີ

#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ ສານອາຫານທີ່ສຳຄັນສຳລັບເດັກເກີດໃໝ່ 0-1 ປີ ພະລັງງານແລະໂປຕີນ: ແຫຼ່ງອາຫານທີ່ດີທີຸ່ສຸດໃນຊ່ວງເກີດໃໝ່ຫາ 6 ເດືອນຄືນົມແມ່ ຫຼັງຈາກນ້ັນຄວນເພີ່ມເຕີມດ້ວຍຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນໄກ່ ແລະ ຊີ້ນປາ ເປັນຕົ້ນ ທາດເຫຼັກ: ແຫຼ່ງຂອງທາດເຫຼັກທີ່ສຳຄັນໄດ້ແກ່ ຕັບ ໄຂ່ແດງ ຊີ້ນສັດ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!