#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ: ລູກບໍ່ສະບາຍເທື່ອໃດ ມັກສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງສະເໝີ້ ມື້ນີ້ເຮົາມາຕິດຕາມກັນວ່າມີພະຍາດໃດແດ່ທີ່ມັກຈະພົບໃນເດັກນ້ອຍ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ