ເມື່ອລູກບໍ່ມັກກິນເຂົ້າ ພໍ່ແມ່ຄວນເຮັດແນວໃດ ?

ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ປັນຫາລູກກິນຍາກ ບໍ່ຍອມກິນເຂົ້າ ລູກນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນໜັກໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳຕອບ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ