ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ

ນົມສົ້ມ ສຸດຍອດຕົວຊ່ວຍອາການຖ່າຍຍາກຂອງລູກນ້ອຍ

ອາດເປັນບັນຫາຫຼາຍສຳລັບລະບົບຂັບຖ່າຍຂອງລູກນ້ອຍທທີ່ອາດເກີດອາການຖ່າຍຍາກ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ມີຄວາມກັງວົນ.ເຊີ່ງຕົວຊ່ວຍໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຂັບຖ່າຍຂອງເຂົາເປັນປົກກະຕິເອງກໍ່ມີຢູ່ໂຕໜື່ງທີ່ກິນງ່າຍ ແລະ ໄດ້ປະໂຫຍດ ນັ້ນກໍ່ຄື ນົມສົ້ມນັ້ນເອງ ເຊິ່ງຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍທ່ານອາດຈະເກີດຄວາມກັງວົນວ່າກິນໄດ້ແທ້ຫຼືຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ງຫຼືບໍ່ ເພາະຫາກກິນບໍ່ຖືກສັດສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍກວ່າປະໂຫຍດ

ແລ້ວແບບນີ້ນົມສົ້ມມີປະໂຫຍດແນວໃດ ກິນໄດ້ບໍ່ ເຮົາມາເບີ່ງນຳກັນ.

🥣✨ ປະໂຫຍດຂອງນົມສົ້ມ 🥣

ຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຂັບຖ່າຍຂອງລູກນ້ອຍມີແຄວຊຽມ ແລະ ໂປຕີນສູງ

ມີແບັກທີເຣຍທີ່ດີໃນລຳໄສ້

ກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ

ສ້າງສົມດຸນໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ

ທຳລາຍແບັກທີເຣຍໃນລຳໄສ้້

ໂດຍ: ເພຊັສະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ