#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ລູກນ້ອຍບໍ່ຍອມນອນ ຕື່ນກາງເດິກຕະຫຼອດ ເຮັດ 3 ວິທີນີ້ ຈະແກ້ໄດ້ແນ່ນອນ

ເຊື່ອວ່າພໍ່ແມ່ມືໃໝ່ຫຼາຍຄົນກຳລັງກັງວົນກັບປັນຫາລູກນ້ອຍບໍ່ຍອມນອນ ໂດຍສະເພາະເດັກໃນຊ່ວງອາຍຸ 6-8 ເດືອນ ທີ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການນອນຫຼັບຫຼາຍຂື້ນ ຫາກປ່ອຍໃວ້ເມື່ອບໍ່ເລີ່ມການແກ້ໄຂຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລູກມີບັນຫາສຸຂະພາບດ້ານການນອນຫຼັບໃນໄລຍະຍາວໄປຈົນເຖິງຕອນໃຫຍ່ໄດ້ ດັ່ງນ້ັນ ຈິ່ງມີວິທີການຮັບມືກັບລູກນ້ອຍນອນຍາກ ເພື່ອມາລອງເຮັດເບີ່ງຮັບຮອງວ່າຊ່ວຍໄດ້ແນ່ນອນ

ເປັນຫຍັງລູກຈີ່ງບໍ່ຍອມນອນ

ກ່ອນອື່ນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງລູກຈິ່ງບໍ່ຍອມນອນ ເພື່ອຈະໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຖືກຈຸດ ເຊີ່ງສາເຫດກໍ່ມີທັງປັດໄຈຈາກໂຕລູກເອງ ແລະ ປັດໄຈພາຍນອກດ້ວຍ

  • ລູກບໍ່ຍອມນອນເພາະປ່ວຍໄຂ້
  • ຫ່ວງການຫຼີ້ນບໍ່ຍອມນອນ
  • ມີອາການຢ້ານໂດຍການຈິນຕະນາການ ເຊັ່ນ: ສັດປະຫຼາດ, ຜີ
  • ກິນນົມຫຼາຍເກີນໄປ
  • ແພ້ນົມງົວ ຫຼື ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນໍ້າຕານແລັກໂຕສໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ສະພາບແວວລ້ອມບໍ່ເໝາະຕໍ່ການນອນຂອງລູກ

ວິທີແກ້ໄຂມີ 3 ວິທີ:

  1. ສ້າງບັນຍາກາດຜ່ອນຄາຍສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ດີອາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍບໍ່ຍອມນອນ

ສະພາບແວວລ້ອມຂອງຫ້ອງນອນຈະຕ້ອງສະງົບງຽບ ຜ່ອນຄາຍ ບໍ່ມີສຽງດັງມາລົບກວນ ລວມເຖິງເລື່ອງຂອງຫ້ອມນອນກໍ່ເຊັ່ນກັນ, ຫາກຮ້ອນເກີນໄປລູກຈະມີເຫື່ອອອກ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກກບໍ່ສະບາຍໂຕ ໄຫ້ແອ່ວຍາມກາງຄືນ ຫາກໜາວເກີນໄປ ລູກກໍ່ຈະນອນຫຼັບບໍ່ສະບາຍໂຕ

ແນະນຳ ອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ເໝາະສົມກັບການນອນຂອງເດັກຫຼາຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 24-26 ອົງສາ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ເໝາະສົມແກ່ການນອນ ເຊັ່ນ: ເປີດເພງກ່ອມນອນ ເປີດໄຟຫ້ອງນອນໂດຍການຫຼີ່ໄຟໃຫ້ບໍ່ແຈ້ງ ແລ້ວຄ່ອຍໆມອດໄຟ ຫຼື ອາດອ່ານນິທານກ່ອນນອນໃຫ້ລູກຟັງກ່ອນນອນ

  • ກວດອາການທີ່ລູກບໍ່ຍອມນອນ ເພາະເປັນໄຂ້ບໍ່ສະບາຍ ຫຼື ອາດແພ້ນົມ

ກວດເຊັກໃຫ້ດີຫາກລູກນ້ອຍບໍ່ຍອມນອນເພາະບໍ່ສະບາຍມີໄຂ້ຫຼືມີອາການໂຄລິກ (COLIC ອາການໄຫ້ແອ່ວຈົນທ້ອງແຂງ) ຈະໄດ້ຮັກສາຢ່າງຖືກຈຸດ ແຕ່ຖ້າລູກມີອາການບໍ່ສະບາຍໂຕ ປວດທ້ອງ ທ້ອງອືດ ອາດມາຈາກການແພ້ນົມ ຫຼື ຮ່າງກາຍຍ່ອຍນໍ້າຕານແລັກໂຕສ ໄດ້ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ແມ່ຄວນປຶກສາທ່ານໝໍ ແລະ ຫານົມອື່ນມາທົດແທນ

ແນະນຳ ກໍລະນີທີ່ລູກຕື່ນຕອນເດິກໃຫ້ລອງຕົບກົ້ນ ຫຼື ອູ້ມກ່ອມແທນການປ້ອນນົມ ພະຍາຍາມຫຼຸດການປ້ອນນົມຫຼັງລູກຕື່ນ ຫຼື ຮ້ອງໄຫ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ອີ່ມຈົນອຶດອັດ ຈົນນອນບໍ່ໄດ້ ແລະ ງຸດງິດຮ້ອງໄຫ້ກໍ່ເປັນໄດ້

  • ພະຍາຍາມລູບຫົວທັນທີທີ່ລູກຕື່ນ ຄວາມຢ້ານອາດເຮັດໃຫ້ລູກບໍ່ຍອມນອນ

ໂດຍຍ້ອນຄວາມທີີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ເຂົາຈະມີຈິນຕະນາການໄປຕ່າງໆ ນາໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຄວາມກັງວົນ ແມ່ໆບາງຄົນອາດເຄີຍພົບບັນຫາຕອນທີ່ລູກຕື່ນຂື້ນມາກາງເດິກແລ້ວ ພໍດີຖືກຕອນທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ່ອນນັ້ນນຳ ເມື່ອລູກຕື່ນຂື້ນມາແລ້ວບໍ່ພົບໃຜ ລູກຈະຮ້ອງໄຫ້ຂື້ນທັນທີ ຖ້າແບບນີ້ອາດເປັນເພາະເຂົາຕ້ອງການຮັບຮູ້ແຕ່ວ່າ ພໍ່ແມ່ຍັງຢູ່ຂ້າງໆເຂົາສະເໝີ

ແນະນຳ: ໃຫ້ຟ້າວມາຫາລູກ ແລະມີປະຕິກິລິຍາ ກັບລູກທັນທີເມື່ອລູກຕື່ນ ເຊັ່ນ: ຕົບຫຼັງເບົາໆ ລູບຫົວ ກອດລູກ ເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ວ່າຍັງມີພໍ່ແມ່ຢູ່ໃກ້ໆ ຕະຫຼອດເວລາ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລູກສະບາຍໃຈ ບໍ່ໄຫ້ ແລະ ຫຼັບຕໍ່ໄດ້ໄວ

ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍບໍ່ຍອມນອນ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ທາງທີ່ດີພໍ່ແມ່ຄວນຄົ້ນຫາຕົ້ນເຫດທີ່ແທ້ຈິງຈີ່ງຈະແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກທາງ ຫາກຍັງບໍ່ດີຂື້ນ ແນະນຳໃຫ້ໄປປຶກສາທ່ານໝໍເດັກ ເພື່ອຫາທາງອອກທີ່ເໝາະສົມຈະເປັນການດີ.

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ