ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຊາປະນາກິດສົບທົ່ວໄປໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

.

.