#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ

ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະລາທ່ານໜື່ງເຄີຍກ່າວໃວ້ວ່າ: ໃນອະດີດ ວິທະຍາການດ້ານການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາເປັນວິທະຍາການໃໝ່ທີ່ໜ້ອຍຄົນຈະຮູ້ຈັກ ແຕ່ມາມື້ນີ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລະເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໃນກຸ່ມຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄຣີນິກ ສູນຄວາມງາມ ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນ ບຳລຸງຜິວ ຫຼື ທັງຂວດເຄື່ອງດື່ມ ທັງທີ່ມີການຮູ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແຕ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງແມ່ນຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດ

ແລະ ທ່ານຍັງກ່າວອີກວ່າ “ວິທະຍາການດ້ານການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມສວຍງາມພາຍນອກ ຜິວພັນເຕັ່ງຕຶງ ບໍ່ມີຮອຍຕີນກາໃນໃບໜ້າ ຫ່ຽວຍານ ແຕ່ຕ້ອງອາໄສການເບີ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ຈາກພາຍໃນ ເຊີ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຫາກດີມາຈາກຂ້າງໃນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ພາຍນອກອີກດ້ວຍ”

ແທ້ຈິງແລ້ວວິທະຍາການດ້ານການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາ ເປັນສາຂາວິຊາການແພດສະໄໝໃໝ່ທີ່ເນັ້ນການຮັກສາປ້ອງກັນແລະຟື້ນຟູຄວາມເສື່ອມຂອງຮ່າງກາຍຈາກອາຍຸສູງຂື້ນ

ຫຼັກຂອງການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາ ຄືການສົມດຸນຮ່າງກາຍຕັ້ງແຕ່ຮໍໂມນ ສານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ແລະ ລະບົບຊີວະເຄມີ ໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ສົມດຸນກັນ ເຊັ່ນ: ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ, ລະບົບພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍເປັນຕົ້ນ ອີງໃສ່ພື້ນຖານການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຄວບຄຸມອາລົມໃຫ້ດີ ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ຮັບອາກາດທີ່ບໍລິສຸດ ອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ອາຍຸ.

ຫາກຈະທຽບກັບ ສາດການແພດຈີນ ແພດຈີນກໍ່ຈະເນັ້ນການສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຈະໃຫ້ນໍ້າໜັກການສົມດຸນຂອງ ຢິ໋ນ ແລະ ຢ໋າງ ເຊີ່ງແພດຈີນເຫັນວ່າ ພາວະຢິ໋ນ-ຢ໋າງ ເສຍສົມດຸນຄືບໍ່ເກີດ ຂອງການເສຍສົມດຸນອື່ນໆຕາມມາ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການແພດຈີນສະໄໝໃໝ່ກໍ່ມີກ່າວເຖິງວິທະຍາການດ້ານການຊະຣໍຄວາມແກ່ຊະຣາ ດ້ວຍສາດການແພດຈີນຢູ່ເຊັ່ນກັນ

ມີການສຶກສາເຖິງອາຍຸໄຂຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເຊີ່ງລວມທັງມະນຸດ ແລະ ສັດສາວາສິ່່ງທີ່ມີຊີວິດໃດ ຈະມີອາຍຸຍືນຍາວເທົ່າໃດ ເຊີ່ງໃນນັ້ນ ຈະບໍ່ນຳມາປຽບທຽບ ເຮົາຮູ້ແຕ່ວ່າ ໂດຍສະຖິຕິແລ້ວ ການວິໄຈຫຼາຍບົດທົ່ວໂລກເຫັນກົງກັນວ່າ ຄົນເຮົາຈະມີຊີວິດຍືນຍາວແຕ່ 120-140 ປີ ແຕ່ຈາກການຕິດຕາມຂ່າວສານ ເຮົາພົບເຫັນວ່າຄົນທີ່ອາຍຸຍືນທີ່ສຸດຈະຢູ່ປະມານ 123-125 ປີ ເທົ່າທີ່ພົບເຫັນແມ່ນຄົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄົນຢູໂຣບ ສຳລັບປະເທດໄທ ອາຍຸຫຼາຍທີ່ສຸດຈະປະມານ 109-115 ປີ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ