ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເຊົ້າວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ ການກວດ ຫາເຊື້ອ ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ມີລາຍງານດັ່ງນີ້.

  • ຕິດເຊື້ອໃໝ່: 392 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 389 ແລະ ນໍາເຂົ້າ 3
  • ເສຍຊີວິດໃໝ່ : 2
  • ປິ່ນປົວດີໃໝ່: 725
  • ຕິດເຊື້ອສະສົມ: 33.998 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຕິດຫຼາຍກວ່າໝູ່ 158, ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງວຽງຈັນ 99, ແຂວງຫຼວງພະບາງ 44, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 28, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 27

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 12, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 8, ແຂວງຈໍາປາສັກ 7, ແຂວງສາລະວັນ 4, ແຂວງໄຊສົມບູນ 3, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 1 ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ 1