ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5213 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 1844 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 245, ຈໍາປາສັກ 190, ຫຼວງພະບາງ 710, ຄໍາມ່ວນ 167.

ກວດພົບເຊື້ອ 685 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ມີ ນໍາເຂົ້າ 12 ຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 673 ຄົນ.

ພ້ອມນີ້ຍັງມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວອອກໂຮງໝໍໃໝ່219 ຄົນ, ແລະ ຂ່າວເສົ້າ ມີຄົນເສຍຊິວິດ ອີກ 2 ຄົນ ຈາກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 1 ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ 1.

ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະແຂວງມີດັ່ງນີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການແພດແລະສຸຂະສຶກສາ

.

.

.

.

.

.