Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຮອດ 30 ຕຸລາ 2021

ແຂວງຫຼວງພະບາງເຄັ່ງຄັດມາດຕະການຮອດ 30 ຕຸລາ 2021

ແຈ້ງການໃໝ່ ຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງພະບາງ ເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັ້ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນໄລຍະວັນທີ 16-30 ຕຸລາ 2021

.

.

.