Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເມືອງຄອບແຮງ 1,9ຣິດເຕີ

ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເມືອງຄອບແຮງ 1,9ຣິດເຕີ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 1 ຄັ້ງໃນບໍລິເວນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດລາວ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ໄດ້ ໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນ ປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 22:23 ໂມງ ຈໍານວນ 01 ຄັ້ງ

ໃນບໍລິເວນ ແຂວງໄຊຍະບູລິ ມີຈດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ 19.8 ອົງສາ ເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 100.6 ອົງສາຕາເວັນອອກ, ຄວາມແຮງສັ່ນ ສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 1.9 ຣີກເຕີ ມີຄວາມເລິກຈາກໜ້າດິນປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຢູ່ບໍລິເວນບ້ານຄົກເມີຍ ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງຈຸດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນໄກຈາກ ເທສະບານເມືອງຄອບ ປະມານ 19 ກິໂລແມັດ.

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ດັ່ງກ່າວ ເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນເສຍຫາຍ.

.

.