Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ກະສິກອນເມືອງເມິງພວມຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ກະສິກອນເມືອງເມິງພວມຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ປັດຈຸບັນ, ກະສິກອນເມືອງເມິງໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວສຸມໃສ່ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ ຢ່າງເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດທັນຕາມລະດູການ, ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 1.532 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ 1.476 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດຈະໄດ້ຮັບ 3,6 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ, ສ່ວນໄຮ່ໝູນວຽນ ທົ່ວເມືອງມີ 18 ບ້ານ, ມີ 631 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ ທັງໝົດ 569,96 ເຮັກຕາ.

ຕາມການລາຍງານຈາກ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເມິງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກເນື້ອທີ່ນາທີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວແລ້ວ, ຍັງມີບາງພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກະສິ ກອນບໍ່ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ເອື້ອອໍານວຍເຊັ່ນ: ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກນໍ້າຖ້ວມ, ດິນທັບຖົມ, ບາງພື້ນທີ່ ປັກດໍາແລ້ວກໍມີ ບົ້ງທໍາລາຍເສຍຫາຍ 1 ບ້ານ, ມີ 23 ຄອບຄົວ, ລວມເນື້ອທີ່ 20,8 ເຮັກຕາ.

ສ່ວນຜົນຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າອື່ນໆ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົງມືເກັບກູ້, ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະການບົວລະບັດຮັກສາ ເປັນຕົ້ນ ສາລີແຂງ, ໝາກງາ, ໝາກເດືອຍ, ໝາກແໜ່ງ, ໝາກນໍ້າມັນ ແລະ ມັນຕົ້ນ ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 118,28 ເຮັກຕາ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານມີເນື້ອທີ່ 86,1 ເຮັກຕາ.

ສໍາລັບພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເອົາແນວພັນພືດທີ່ເປັນສິນຄ້າ ໃຫ້ກະສິກອນໄດ້ປູກທົດແທນ ແລະ ພື້ນທີ່ຖືກເສຍຫາຍນັ້ນ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ລົງປະເມີນຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ນໍາສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ: ພູມມາ ມະນີສອນ