ລາຍງານເຊົ້າວຫນທີ 7 ຕຸລາ 2021 ຈາກ ເພຈທາງການຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ. ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 4965 ຕົວຢ່າງ, ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ: ກວດພົບເຊື້ອ 414 ຕົວຢ່າງ ໃນນີ້ ມີນໍາເຂົ້າ 10 ກໍລະນີ ແລະ ຊຸມຊົນມີ 404 ກໍລະນີ

ແຕ່ລະແຂວງມີຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: 146 ກໍລະນີ ຕິດໃນຊຸມຊົນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີທັງໝົດ 143 ກໍລະນີ ແມ່ນຊຸມຊົນທັງໝົດ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີ 6 ກໍລະນີຕິດໃນຊຸມຊົນ ໃນນີ້ ມີ 4 ກໍລະນີຈາກ ເຂດພິເສດ ແລະ 2 ຈາກ ເມືອງ ຕົ້ນເຜີ້ງ.

ແຂວງວຽງຈັນ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 6 ກໍລະນີ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີ 9 ກໍລະນີຕິດໃນຊຸມຊົນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 23 ກໍລະນີ, ແຂວງຄໍາມ່ວນມີ 7 ຊຸມຊົນ ແຕ່ເປັນ ການຕິດເຊື້ອ ພາຍໃນສູນ.

ແຂວງສາລະວັນ ມີທັງໝົດ 9 ກໍລະນີ ໃນນີ້ນໍາເຂົ້າ 5 ກໍລະນີ ແລະ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 4 ກໍລະນີ. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕົວເລກທັງໝົດແມ່ນ 57 ກໍລະນີ, ໃນນີ້ ມີ
3 ກໍລະນີ ນໍາເຂົ້າ ແລະ 54 ກໍລະນີ ຕິດໃນຊຸມຊົນ, ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີ 8 ກໍລະນີ ໃນນີ້ ຕິດໃນຊຸມຊົນ 6 ກໍລະນີ ແລະ ນໍາເຂົ້າ 2 ກໍລະນີ.

ຮອດມື້ນີ້ລວມຍອດຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 26.876 ກໍລະນີ, ເສຍຊີວິດ 23 ກໍລະນີ.