#ເລົ່າເລື່ອງສຸຂະພາບປະຈຳວັນ:

ນົມເຫຼືອງອາດເປັນຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ທຸກຄົນໄດ້ ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ລູກມີຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ຢ່າງທີ່ກ່າວໃວ້ແລ້ວວ່າ ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຢາກເຫັນລູກເຕີບໃຫຍ່ມາດ້ວຍຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ບໍ່ອ່ອນແອ ເປັນພະຍາດ ມີພັດທະນາການສົມໄວ ມີອາລົມແຈ່ມໃສ ນອກຈາກເລື່ອງພື້ນຖານເລົ່ານີ້ແລ້ວ ພໍ່ແມ່ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ຈະວາງແຜນໃຫ້ລູກມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເພີ່ມຂື້ນອີກເຊັ່ນ: ບາງຄົນສົ່ງເສີມໃຫ້ຫຼີ້ນກິລາ ຄືພໍ່ແມ່ນັກກິລາໂດ່ງດັງລະດັບໂລກຫຼາຍຄົນ ບາງຄົນສົ່ງເສີມດ້ານດົນຕີີີເປັນຕົ້ນ

ດັ່ງນັ້ນ ນົມເຫຼືອງອາດເປັນຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ແມ່ທຸກຄົນໄດ້ ເພາະຈະສ້າງໃຫ້ລູກເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງແລະມີພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງກາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຮົາມາເບີ່ງວ່າໃນນົມເຫຼືອງມີທາດສຳຄັນອັນໃດແດ່.

 1. ປັດໄຈກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທານພະຍາດ (Immune Factors)

ການວິໄຈທາງການແພດພົບວ່າ ມີພູມຕ້ານທານໃນນົມເຫຼືອງມີຄວາມສາມາດຕໍ່ຕ້ານກັບເຊື້ອພະຍາດ ແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອຣາ ຢີສ ແລະ ສານພິດອື່ນໆໄດ້.

 • ສານພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ (Immunoglobulins)

ສານໂຕນີ້ສຳຄັນຫຼາຍໃນສາຍຕາຂອງທ່ານໝໍ ຈັດເປັນສານປົກປ້ອງຂັ້ນສູງ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດ ແບັກທີເຣຍ ພູມແພ້ ເຊື້ອຣາ ສານໂປຕີນພູມຄຸ້ມກັນໃນນົມເຫຼືອງມີຢູ່ 5 ຊະນິດຄື: IgAF IgD, IgE, IgG ແລະ IgM  ໂມເລກຸນຂອງສານເລົ່ານີ້ຈະຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

 • ປັດໄຈກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ (Growth Factor)

ທາດນີ້ເປັນທາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເພາະມະນຸດເຮົາຈະເຕີບໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຫາກບໍ່ມີ Growth Factor ເຊີ່ງເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດມີຊີວິດ ຈົນເຖິງວາລະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດມະນຸດເຮົາ

 • ສານພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ (Antibodies):

ຈາກການສຶກສາວິໄຈພົບວ່າໃນນົມເຫຼືອງປະກອບດ້ວຍສານພູມຕາ້ນທານເຊິ່ງເປັນຕົ້ນເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດ ເຊັ່ນ: RotavirusF H.pylori, Cryptosporidium, Salmonella, Streptocuccus, E.coli

ຕົວຢ່າງຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆທີ່ນົມເຫຼືອງມີສານຕ້ານທານສາມາດຢຸດຢັ້ງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຊື້ອພະຍາດອາການຂອງພະຍາດ
Bacillus cereusອາຫານເປັນພິດ, ເຕົ້ານົມອັກເສບ
Campylobacter jejuniອາຫານເປັນພິດ,
Candida albicansຝ້າຂາວ-ການຕິດເຊື້ອຈາກຢີສ
Clostridium difficileອາຫານເປັນພິິດ
Escherichia coliຖອກທ້ອງ
Escherichia coli 0157:H7ອາຫານເປັນພິດ
Haemophilus influenzaເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣຍ
Helicobacter pyloriພະຍາດກະເພາະອາຫານ
Klebsiella pneumoniaeພະຍາດປອດບວມ, ພະຍາດທາງເດີນນໍ້າຍ່ຽວອັກເສບ
Listeria monocytogenesອາຫານເປັນພິດ
Propionibacterium acnesສິວອັກເສບ
Salmonella enteritidisອາຫານເປັນພິດ
Staphylococcus aureusພະຍາດປອດບວມ, ກ້າມເນື້ອອັກເສບຂອງກະດູກ, ຫົວໃຈອັກເສບ, ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ
Staphylococcus aureus (Methicillin resistant MRSA)ພາວະຂໍ່ຕໍ່ອັກເສບ
Staphylococcus epidermisເຍື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈອັກເສບ
Streptococcus agalactiaeເຕົ້ານົມອັກເສບ, ການຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ, ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ, ພະຍາດປອດບວມ
Streptococcus mutansພະຍາດເຫືອກ, ແຂ້ວຜຸຜ່ອຍ, ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດເຍື່ອຫຸ້ມຫົວໃຈອັກເສບ
Streptococcus pyogenesທອນຊີລ ອັກເສບ, ແບັກທີເຣຍກິນຊີ້ນ, ກ້າມເນື້ອອັກເສບ
Streptococcus speciesໄຂ້ຣູມາຕິດ, ພະຍາດໄຂ່ຫຼັງ
Yersinia enterocoliticaອາຫານເປັນພິດ, ພາວະເລືອດເປັນພິດ
 • ສານ PRP (Proline-Rich-Polypeptide)

PRP ເປັນສານປະກອບໂມເລກຸນຂອງກົດອາມີໂນອາຊີດຫຼາຍຊະນິດທີ່ຕໍ່ກັນເປັນສາຍຊ່ວຍໃຫ້ຕ່ອມໄທມັສເຮັດວຽກໄດ້ດີ ຊ່ວຍກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍສົມດຸນ

 • ໄກໂຄໂປຣຕີນ (Glycoprotein):

ມີຄຸນສົມບັດໃນການປ້ອງປ້ອງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ ປັດໃຈກະຕຸ້ນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ (Growth factor) ທີ່ມີຢູ່ໃນນົມເຫຼືອງ ບໍ່ໃຫ້ຖືກຍ່ອຍສະຫຼາຍໄປຈາກນໍ້າຍ່ອຍໃນລໍາໄສ້

 • ແລັກໂຕແຟຣິນ (Lactoferrin)

ເປັນສານໂປຕີນສໍາຄັນອີກໂຕໜື່ງ ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະພິເສດຄື ສາມາດຈັບທາດເຫຼັກໂດຍສະເພາະທາດເຫຼັກໃນລຳໄສ້, ເຮັດໃຫ້ແບັກທີເຣຍໃນລຳໄສ້ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ ເພາະແບັກທີເຣຍຕ້ອງອາໄສໂມເລກຸນອິດສະຫຼະຂອງທາດເຫຼັກຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ແລະໃນທາງການແພດກຳລັງສົນໃຈແລະ ສຶກສາວິໄຈແລັກໂຄແຟຣິນໃນການຮັກສາແລະຕ້ານເຊື້ອພະຍາດຊຶມເຊື້ອອີກດ້ວຍ

 • ໄຊໂຕຄີນ (Cytokines)

ເປັນໂຕຊ່ວຍການເຮັດວຽກຂອງ T-Cell ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງ Immunoglobulins ຕ້ານເຊື້ອໄວຣັດ ແລະ ຕ້ານການເກີດກ້ອນເບົ້າ.

 • ແລັກຕາບູນມິນ (Lactalbumin)

ເປັນໂປຣຕີນອີກໂຕໜື່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນເລື່ອງສ້າງພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍ ແລະ ປ້ອງກັນພູມແພ້ ມີບົດວິໄຈຫຼາຍບົດທີ່ບົ່ງບອກວ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້ດີໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຈຸລັງມະເຮັງ ແລະ ໄວຣັດຫຼາຍຊະນິດ

 1.  ວິຕາມິນແລະເກືອແຮ່ (Vitamin & Minierals)

ໃນນົມເຫຼືອງອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ຫຼາຍຊະນິດຢ່າງສົມດຸນ

 1.  ເນີໂຣ ແປັບຕິດ (Neural Peptide)

ເປັນສານອາຫານໂປຣຕີນ ຈຳເພາະຊັ້ນດີຂອງຈຸລັງຕົ້ນກຳເນີດ (Stem cell) ສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ການເສີມສ້າງຄວາມເຕີບໂຕແຂງແຮງຂອງຈຸລັງທຸກອະໄວຍະວະ ໂດຍສະເພາະຈຸລັງສະໝອງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນເດັກ

ຈະເຫັນໄດ້ວ່ານົມເຫຼືອງເປັນອາຫານເສີມທີ່ມີຄວາມພິເສດແລະໂດດເດັ່ນໃນສອງດ້ານຄື: ດ້ານການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ-ຄວາມຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານການສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ-ພູມຕ້ານທານໃນການຕໍ່ສູ້ເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນສິ່ງບໍ່ດີເຂົ້າມາໃນຮ່າງກາຍ

ໂດຍ: ເພສັຊະກອນ ຈິດຕະມັງກອນ ປຸມະລັດ