ຄຳສັງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດກ່ຽວ ກັບການເພີ່ມທະວີຕິດຕາມກວດກາ, ປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

.

.