ເຈົ້ານະຄອນ ຫລວງພະບາງ ອອກຄຳສັງໃຫ້ເພີ່ມທະວີເຂັ້ມງວດ ເພື່ອປ້ອງ ກັນ, ສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະຄອນ ຫລວງພະບາງ

.