Home ໂຄວິດ-19 ແຂວງຄໍາມ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ມື້ນີ້

ແຂວງຄໍາມ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ມື້ນີ້

ເພຈຄະນະສະເພາະກິດລາຍງານເວລາ 8:30 ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ: ໃນ ວັນທີ 14/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6512 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2409 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 367, ຈໍາປາສັກ 391, ຫຼວງພະບາງ 902, ຄໍາມ່ວນ 584. ກວດພົບເຊື້ອ 573 ຕົວຢ່າງ (ຊຸມຊົນ 571 ແລະ ນໍາເຂົ້າ 2)

.

ນະຄອນຫຼວງ: 145 (ຊຸມຊົນ), ຫຼວງພະບາງ: 45 (ຊຸມຊົນ), ບໍ່ແກ້ວ: 10 (ຊຸມຊົນ), ວຽງຈັນ: 86 (ຊຸມຊົນ), ໄຊສົມບູນ: 21 (ຊຸມຊົນ), ບໍລິຄໍາໄຊ: 31 (ຊຸມຊົນ), ຄໍາມ່ວນ: 161 (ຊຸມຊົນ)

ສາລະວັນ: 5 ໃນນີ້ມີ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 4 (ຊຸມຊົນ), ສະຫວັນນະເຂດ:  43 ໃນນີ້ມີ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 42 (ຊຸມຊົນ), ຈໍາປາສັກ: 25 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ອັດຕະປື: 1 (ຊຸມຊົນ).

ຂ່າວດີແມ່ນບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊິວິດໃໝ່, ຍອດສະສົມການຕິດເຊື້ອ ຮອດມື້ນີ້ແມ່ນ 31.118 ຄົນ, ເສຍຊີວິດສະສົມ 36.