ຕາມການລາຍງານຂອງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງຜາອຸດົມແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ກໍຄືໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາຜ່ານມານີ້, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານປຸ່ງລາດ ໂທແຈ້ງວ່າ: ມີງົວຂອງປະຊາຊົນຕາຍໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຈໍານວນ 5 ໂຕ.

ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສົມທົບກັບ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໄດ້ລົງກວດກາ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບເຫດການງົວຕາຍໃນຄັ້ງນີ້.

ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງ ຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ບົງມະຕິພະຍາດສັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີງົວຕາຍໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍອາການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ອາການສັດເປັນພະຍາດທ້ອງເບັງ, ສັດຕາຍກະທັນຫັນ ບໍ່ສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຈັບມາກ່ອນ, ມີນໍ້າລາຍ-ນໍ້າມູກໄຫຼອອກປາກ-ອອກດັງ, ບາງໂຕມີເລືອດອອກຮູທະວານໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ງົວທີ່ຕາຍດັ່ງກ່າວເປັນງົວແມ່ 3 ໂຕ ແລະ ງົວຜູ້ 2 ໂຕ ຕໍ່ກັບເຫດການດັງກ່າວທາງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ນໍາພາເຈົ້າຂອງສັດຂຸດຂຸມຝັງຊາກງົວຕາຍ ຈໍານວນ 5 ໂຕ ໃນຂຸມດຽວກັນ ຊຶ່ງຂຸມດັ່ງກ່າວມີຄວາມເລິກ 2 ແມັດ ພ້ອມທັງຊີດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃສ່ຊາກງົວຕາຍ ແລະ ຫຼັງຈາກຖົມຂຸມແລ້ວ ກໍໄດ້ຊີດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດຮອບທີ່ສອງໃສ່ບໍລິເວນຂຸມ ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນຕົກເຮ່ຍຂອງຊາກງົວຕາຍ. ທັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດສັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຂ່າວ-ພາບ: ບຸນໜຽວ ຈະເລີນຜົນ