ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນສຸກ ທີ 11 ມີນາ 2022

ລາຍລະອຽດ ດັ່ງຂ້າງລຸ່ມ

.

.