ລາຍງານ ຂອງເຊົ້້າ ວັນທີ 8/11/2021; ໃສວັນທີ 07/11/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 6234 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2164 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 335, ຈໍາປາສັກ 168, ຫຼວງພະບາງ 1021, ຄໍາມ່ວນ 113


ກວດພົບເຊື້ອ 786 ຕົວຢ່າງ ນໍາເຂົ້າ 3 ແລະ ຊຸມຊົນ 783. ມີລາຍງານເສຍຊີວິດ 04 ຄົນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 1 ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 1.

ປິ່ນປົວຫາຍດີ 499 ຄົນ.

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະແຂວງ ຕົວເລກຕິດເຊື້ອໃໝ່ ມີຄື

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 314 (ຊຸມຊົນ)ປ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 138 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 13 ໃນນີ້ 12 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ນໍາເຂົ້າ 1

ແຂວງອຸດົມໄຊ 26 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຜົ້ງສາລີ 40 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 48 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງວຽງຈັນ 71 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງໄຊຍະບູລີ 33 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 16 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງໄຊສົມບູນ 1 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຄໍາມ່ວນ 15 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງສາລະວັນ 8 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 15 ໃນນີ້ມີ 2 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 13 (ຊຸມຊົນ), ແຂວງຈໍາປາສັກ 29 (ຊຸມຊົນ) ແລະ ແຂວງເຊກອງ: 19 (ຊຸມຊົນ).