ດ່ວນ! ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນ ກຽມຮັບມື ພາຍຸ ເຂດຮ້ອນ ໂກນເຊີນ! ທຸກພາກ

.