Homeສຸຂະພາບ

ສຸຂະພາບ

ຂໍ້ມູນຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່ 3 ຄົນ ແລະສະຖານທີ່ສ່ຽງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄະນະສະເພາະກິດ ບາຍງານວ່າ ວັນທີ 23/6/2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 1,574 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 4 ຄົນ, ຈາກນະຄອນຫຼວງ 3 ຄົນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ 1...

ຂໍ້ມູນຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່ 6 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ມາຮອດວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 1,294 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 9 ຄົນ, ຈາກນະຄອນຫຼວງ 6 ຄົນ, ຈຳປາສັກ 2 ຄົນ...

ມາດຕະການຮັບມື ໂຄວິດ-19 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອດ 4/7/2021

ມາດຕະການ ໂຄວິດ-19 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . .

ຂ່າວດີ! ນະຄອນຫຼວງ ຕົວເລກ ເປັນສູນ ແລ້ວ! ມື້ນີ້ຕິດນໍາເຂົ້າ 1 ຄົນ ຢູ່ສະຫວັນະເຂດ

ອັບເດດສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປ ລາວ, ໃນເວລາ 10:30 ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫຮູ້ວ່າ. ໃນວັນທີ 20 ມີຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ...

ຕິດເຊື້ອໃນ ຊຸມຊົນ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ +7 ແລະ ທ່ົວປະເທດ +13

ອັບເດດສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປ ລາວ, ໃນເວລາ 10:30 ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫຮູ້ວ່າ. ໃນວັນທີ 17 ມີຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ...

ພົບຄົນຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1 ຄົນ ລາຍງານ ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021

ອັບເດດສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປ ລາວ, ໃນເວລາ 10:30 ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫຮູ້ວ່າ. ໃນວັນທີ 16 ມີຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ...

ໂຄວິດ-19 ທົ່ວປະເທດ ຕິດສະສົມກາຍ 2000 ຄົນແລ້ວ (ນະຄອນຫຼວງ +7)

ອັບເດດສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປ ລາວ, ໃນເວລາ 10:30 ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫຮູ້ວ່າ. ໃນວັນທີ 13 ມີຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ...

ໂຄວິດ-19 ຕິດເພີ່ມ 6 ຄົນ ຈາກ 3 ແຂວງ (13/6/2021)

ອັບເດດສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ສປປ ລາວ, ໃນເວລາ 10:30 ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວໃຫຮູ້ວ່າ. ໃນວັນທີ 12 ມີຖຸນາ 2021 ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດວິເຄາະທັງໝົດ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!