28 ກັນຍາ ວັນຕ້ານພະຍາດວໍ້ໂລກ: ພະຍາດວໍ້ພາໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດ. ໃນທຸກໆປີ ໃນ 1000 ຄົນໃດ ຈະມີ 10 ຄົນເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດວໍ້ໂດຍສະເພາະໃນອາຊີ ແລະ ອາຝີກກາ – ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ.

99% ຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດມາຈາກຖືກໝາທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດວໍ້ກັດ.

ຖ້າຫາກທ່ານຖືກໝາ ຫຼື ແມວກັດ ໃຫ້ທ່ານລ້າງບາດແຜດ້ວຍນໍ້າສະອາດ (ນໍ້າໄຫຼ) ແລະ ສະບູ ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ນາທີ, ທາບາດແຜດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອ (ນໍ້າຢາເບຕາດີນ), ໄປພົບແພດຢູ່ໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ໃກ້ບ້ານໂດຍດ່ວນ.

ສັກຢາກັນວໍ້ໃຫ້ໝາຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ອື່ນໆ ຈາກພະຍາດວໍ້ໄດ້ 🐶 #WorldRabiesDay #ວັນຕ້ານພະຍາດວໍ້ໂລກ

ພະຍາດວໍ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ 100%!

ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານນໍາເອົາສັດລ້ຽງ ໝາ, ແມວ ໄປສັກຢາກັນພະຍາດວໍ້ຟຣີ ໃນຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໂດຍ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ