Homeລະບຽບກົດໝຍ

ລະບຽບກົດໝຍ

ກະລຸນາອ່ານແລະແຊ ຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້. . . . . .

ປັບໃໝໜັກ ໃຜລັກຕໍ່ໄຟຟ້າ ຫຼື ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ. . . . . . .

ຄຳແນະນຳ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້

ຄຳແນະນຳ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບເລກທີ 0819/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!