Homeລະບຽບກົດໝຍ

ລະບຽບກົດໝຍ

ການຄຸ້ມຄອງໃບຂັບຂີ່ຍານພະຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໃບຂັບຂີ່ຍານພະຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ ເລກທິ 9162 /ຍທຂ ລົງວັນທິ 11 ພຶດສະພາ 2021 . . . . . . . . . . . .

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະຕະຫຼາດແຮງງານ . . . . . . . . . . . .

ດຳລັດເລກທີ 734/ລບ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກດຳລັດສະບັບເລກທີ 734/ລບ ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ." . . . . . . . . . . . .

ໂທດສູງສຸດຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດພ້ອມປັບໃໝ 150ລ້ານກີບ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ຕຸລາ ທີ່ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະ 350 ແມັດ ສາຍໄຟຂອງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຖືກຕັດຂາດ 8 ຈຸດ ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 5 ຢູ່ຈຸດດັ່ງກ່າວ. ຫາກເກີດເຫດການແບບນີ້ຕໍ່ໄປນອກຈາກຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການກວດກາເຕັກນິກລົດໄຟແບບເຄື່ອນທີ່...

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະທຸລະກັນດານ ຈະໄດ້ນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່?

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ອອກດໍາລັດເລກທີ 292/ລບ ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2021 ວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ...

ການປັບໃໝແລະມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດຈະລາຈອນທາງບົກ

ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ . ແຊເກັບໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ອັດຕາການປັບໃໝ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກເອົາປຽບ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ກະລຸນາອ່ານແລະແຊ ຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ປະເພດໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້. . . . . .

ປັບໃໝໜັກ ໃຜລັກຕໍ່ໄຟຟ້າ ຫຼື ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລັກກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ດັດແປງໝໍ້ນັບໄຟ. . . . . . .

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!