ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ [ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ 2021].

ແຊເກັບໄວ້ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ອັດຕາການປັບໃໝ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກເອົາປຽບ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.