ສະພາບໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 2 ກຸມພາ 2022

ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 463, ເສຍຊີວິດ 2 ແລະ ປົວຫາຍດີ 697

ຕິດໃໝ່ແຍກເປັນແຂວງຕ່າງໆ

.

ຂໍ້ມູນຈາກ