Home ໂຄວິດ-19 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ +1.173 ທົ່ວປະເທດ +2.115 (ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ +1.173 ທົ່ວປະເທດ +2.115 (ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2)

ລາຍງານ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 6 ເມສາ 2022

.

.

ຖ້າ ທ່ານ ກວດພົບເຊື້ອໂຄວິດ-19, ແຕ່ບໍ່ມີອາການ ຫຼື ມີອາການບໍ່ຮຸນແຮງ. ຂໍໃຫ້ ທ່ານ ປິ່ນປົວ ຢູ່ເຮືອນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ 9 ຂໍ້ ດັ່ງນີ້.

– ທ່ານ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ ໂດຍກົດທີ່ https://forms.gle/wNJ7uTWH1i22onPm7 ເພື່ອຕື່ມແບບຟອມ ຫຼື ໂທຫາ 164.

.