ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ອອກແຈ້ງ ການ ເລກທີ1973/ຈຂ.ສຂ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ວ່າດ້ວຍການສຶບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການ ຄວບຄຸມ ແລະສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

.

ທິວທັດດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ຈັ່ງຫວັດມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

ທິວທັດດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ຈັ່ງຫວັດມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

ທິວທັດດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ຈັ່ງຫວັດມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

ທິວທັດດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ຈັ່ງຫວັດມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

ທິວທັດດ່ານຂົວມິດຕະພາບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ຈັ່ງຫວັດມຸກດາຫານ ປະເທດໄທ

.