ສະພາບເສັ້ນທາງ ພູເກົ້າຫຼັກ ເມືອງກາສີ ຫາ ເມືອງນານ

ສະພາບການສັນຈອນຢູ່ທາງກາສີ-ເມືອງນານ ເຂດພູ 9 ຫຼັກແມ່ນມີຄວາມຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແຈ້ງເຕືຶອນລົດບັນທຸກໜັກ, ລົດບໍ່ມີໂຟວິນຄວນນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນກ່ອນ ແຈ້ງເຕືອນ ເວລາ 15:30 ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022 ລາຍງານໂດຍ: ພູວອນ

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ສະພາບທາງ ວັນທີ 20/1/2022

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້

ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງ (ທາງ4Cກາສີ-ເມືອງນານເຂດພູ 9 ຫຼັກ) 18/1/2022

.

.

.

ລາຍງານໂດຍ: ພູວອນ