ແຈ້ງການເລື່ອງ: ການປ່ຽນແປງຊື່ເອີ້ນນຳໜ້າບຸກຄະລາກອນສົງ ພ້ອມດ້ວຍກາຈ້ຳປະທັບຊື່ ໃນຄະນະບໍລິຫານງານພຣະສົງ.

ສູນກາງອົງການພຸດທະສາສະໜາສັມພັນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນ້ອມນະມັດສະການແຈ້ງມາຍັງ ພຣະອາຈານ ປະທານ ອພສ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຊາບວ່າ: ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຜູ້ແທນພຣະສົງທົ່ວ ປະເທດ ສະໄໝທີ VIII ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຮັບຮອງກ່ຽວກັບການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງ ທັມມະນູນສົງລາວ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປັດຈຸບັນ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງຂໍນ້ອມນະມັດສະການໃຫ້ຊາບວ່າ:

1. ໃຫ້ຍົກເລີກ ຊື່ເອີ້ນນຳໜ້າທີ່ເປັນນາມມະຍົດຕາມ ມາດຕາ 36 ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ເອີ້ນນຳໜ້າຕາມທີ່ເຄີຍ ປະຕິບັດມາວ່າ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ຫຼື ພຣະອາຈານ ຕາມຄວາມເໜາະສົມ.

2. ໃຫ້ຍົກເລີກ ການນຳໃຊ້ກາຈ້ຳປະທັບຊື່ເອີ້ນນຳໜ້າທີ່ເປັນນາມມະຍົດ ໃຫ້ໃຊ້ຊື່ເອີ້ນນຳໜ້າຕາມທີ່ເຄີຍ ປະຕິບັດມາວ່າ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ ຫຼື ພຣະອາຈານ ຕາມຄວາມເໜາະສົມ.

ປລ: ອພສ ສູນກາງ