ຄຳສັງ. ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

.