ລາຍງານສະພາບໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 21 ມັງກອນ 2022

ຕິດເພີ່ມ 676, ເສຍຊີວິດ 10, ປົວດີ 585

ແຂວງຕ່າງໆ

ທີ່ມາ