ລາຍງານ ສະພາບ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນພະຫັດ ທີ 3 ກຸມພາ 2022…

ລາຍລະອຽດດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້

ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ແຍກຕາມແຂວງ

ທີ່ມາ