Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ອ່ານດ່ວນລະບຽບການຂີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ອ່ານດ່ວນລະບຽບການຂີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ທ່ານໃດມີແຜນການ ໃຊ້ບໍລິການ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກະລຸນາອ່ານໃຫ້ລະອຽດເດີ.

ໂດຍສະເພາະເງື່ອນໄຂ ຜູ້ທີ່ຈະສາມາດຂຶ້ນລົດໄຟໄດ້ ຕ້ອງສັກຢາຄົບ 2 ເຂັມ ແລະ ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19.

ເພິ່ມເຕີມອ່ານຕາມແຈ້ງການ

.

.

.

.

.

.

.

.

.