ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານເຊົ້າວັນທີ 2 ທັນວາ 2021.

ເສຍຊີວິດ ໃໝ່ 8 ຄົນ, ປົວດີ 659 ຄົນ ແລະ ຕິດໃໝ່ 1333 ຄົນ

ແຂວງຕ່າງໆ