ສະຖານະການ ໂຄວິດ-19 ລາຍງານ ວັນທີ 1 ທັນວາ 2021

ປົວດີ 595 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ ແລະ ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 1.425 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕິດເພີ່ມ 576 ຄົນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 107 ຄົນ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 87 ຄົນ,ແຂວງຈໍາປາສັກ 81 ຄົນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 76 ຄົນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 65 ຄົນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 60 ຄົນ ແຂວງວຽງຈັນ 50 ຄົນ.

ແຂວງອື່ນໆ ກວດຂ້າງລຸ່ມ