ຄະນະສະເພາະກິດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກແຜນການ ເພື່ອສົ່ງທີມສັກວັກຊິນເຄື່ອນທີ່ໄປຈຸດຕ່າງໆ ແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021 ຫາ ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ດັ່ງນີ້,

ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2021 ຈະໄປສັກຢູ່ 4 ຈຸດ ຄື: ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຜາໂຄມ, ສະໂມສອນ ບ້ານຄົກວ່າ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານດອນເກົ່າ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຂົວທີ່ 1 (ຈະມີ 2 ທີມ)

ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2021 ຈະໄປສັກຢູ່ 5 ຈຸດ ຄື: ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານສັງຄະໂລກ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານພູໝອກ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຊຽງແກ້ວ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຫຼັກແປດ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານປົ່ງຫວ້ານ

ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021 ຈະໄປສັກ ຢູ່ 2 ຈຸດ ຄື: ສະໂມສອນ ບ້ານພູເຫຼັກຈະເລີນ ແລະ ສະໂມສອນ ບ້ານພູຊ້າງຄໍາ

ວັນທີ 2​ ພະຈິກ 2021 ຈະໄປສັກ ຢູ່ 5 ຈຸດ ຄື: ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ຫຼວງພະບາງ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານພອນໄຊ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຫຼັກສິບ ແລະ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ບ້ານຄອຍ

ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2021 ຈະໄປສັກ ຢູ່ 4 ຈຸດ ຄື: ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ລ້ອງເລົາ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານໜອງໂຕກ, ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຕີນຜາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນ ບ້ານຊາດ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງແຈ້ງໃຫ້ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງພາກັນມາສັກຢາ ຢ່າງພ້ອມພຽງຮຽນໜ້າເດີ. ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເວລາມານັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດ ມາດຕະການດັ່ງນີ: ໃສ່ຜ້າອັດປາກດັງໃຫ້ດີ, ບໍ່ຄວນໂອ້ລົມ ກັບບຸກຄົນອື່ນແບບໄລຍະໃກ້ ໃຫ້ຫ່າງກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 2​ ແມັດ, ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ ກໍ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ຢູ່ຈຸ້ມກັນ, ໃຫ້ພາກັນ ເຂົ້າແຖວເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັກຢາໄດ້ວ່ອງໄວ ແລະ ສໍາເລັດ ຕາມແຜນການ.