Home ຂ່າວສານບ້ານເມືອງ ກຽມຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເລີ່ມ 1 ພຶດສະພາ 2022

ກຽມຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເລີ່ມ 1 ພຶດສະພາ 2022

ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລາຍງານ ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ເປີດການທ່ອງທ່ຽວ ເຕັມຮູບແບບ ເລີ່ມ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022

.

.

.