ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລາຍງານ ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ເປີດການທ່ອງທ່ຽວ ເຕັມຮູບແບບ ເລີ່ມ ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022

.

.

.