Home ໄພສັງຄົມ ຂົນລັງເບຍບັງໜ້າທາງໃນຍັດຢາຫຼາຍສິບລ້ານເມັດທີ່ບໍ່ແກ້ວ (ມີຄລິບ)

ຂົນລັງເບຍບັງໜ້າທາງໃນຍັດຢາຫຼາຍສິບລ້ານເມັດທີ່ບໍ່ແກ້ວ (ມີຄລິບ)

ສາມເຫດການສໍາຄັນທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຢຶດ ຢາ ບ້ າ. ວັນທີ 27 ຕຸລາ 2021 ສາມາດຍຶດໄດ້ ລາຍໃຫຍ່

.

.

.

.

.

ຄລິບ

ລາຍລະອຽດຖ້າຟັງຂ່າວທາງການຕື່ມ