ລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດໃຫ້ຮູ້ ໃນເຊົ້າວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ, ໃນ ວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 5588 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 2249 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 428, ຈໍາປາສັກ 196, ຫຼວງພະບາງ 916, ຄໍາມ່ວນ 191. ໃນນີ້ໄດ້ ກວດພົບເຊື້ອ 447 ຕົວຢ່າງ. ນໍາເຂົ້າ 15 ແລະ ຊຸມຊົນ 432 ຄົນ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ມີລາຍງານ ປິ່ນປົວດີ ອອກໂຮງໝໍໃໝ່ 639 ຄົນ.

ເສົ້າໃຈແມ່ນມີຂ່າວຜູ້ເສຍຊີວິດເພີ່ມອີກ 2 ຄົນ ແຂວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ253 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຫຼວງພະບາງມີ 54 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີ52 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 1 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 2 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີ 8 (ນໍາເຂົ້າ)

ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 23 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີ 1 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີ 7 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງສາລະວັນ ມີ 10 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີທັງໝົດ 20 ໃນນີ້ມີ 2(ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 18 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີທັງໝົດ 15 ໃນນີ້ມີ 5 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 10 (ຊຸມຊົນ)

ແຂວງເຊກອງ ມີ 1 (ຊຸມຊົນ).