ມຊ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ການແພ່ລະພາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແຕ່ວັນທີ 16-30 ຕຸລາ 2021

.

.