ເມືອງພິນ: ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ່ 19 ຕຸລາ 2020 ນີ້ວ່າ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ຫຼາຍໝູ່ບ້ານ ເມືອງພິນ ແມ່ນເລີ່ມຮຸນແຮງ ແຕ່ບ່າຍວັນທີ່ 18 ຕຸລາ 2020 ພາຍຫຼັງມີການປ່ອຍນໍ້າ ອອກເຂື່ອນເຊລະນອງ.

ເຮືອນຊານປະຊາຊົນ ແມ່ນຈົມເຫັນແຕ່ຫຼັງຄາ. ປະຊາຊົນຕ້ອງປະເຮືອນຊານໄປຢູ່ຍ່ອນປອດໄພ.

.

.

.

.

.

.

ເຫດການນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງນີ້ຖືວ່າຮ້າຍແຮງໃນຮອບຫຼາຍສີບປີ, ແລະ ເປັນປີທີ່ສອງຕໍ່ເນື່ອງກັນ. ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ປະຈຸບັນ, ທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກໍ້ໄດ້ລົງໃຫ້ການຊ່ວຍເອົາ ແລະ ບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ.

.

.

.

ສ່ວນຄວາມເສຍຫາຍ ຈະມີການກວດສອບແລະປະເມີນຄືນພາຍຫຼັງນໍ້າບົກແຫ້ງ.