ດ່ວນ! ປະກາດປິດການ ເຂົ້າ-ອອກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ ມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນັບແຕ່ວັນທີ 31 ສິງຫາ ເຖິງ 13 ກັນຍາ 2021.

.

.

.