ແຈ້ງການດ່ວນ: ວັນທີ 04-09-2021 ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍຜ່ານ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

.

ທ່ານໃດທີ່ໄດ້ໄປສຳຜັດຫຼືໄປຊື້ເຄື່ອງຂອງໃຊ້ຄົວກິນຕະຫຼາດ ຫຼັກ 2 ແລະຫຼັກ 3 ໃຫ້ໄປກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ດ່ວນ.

ສະຖານທີ່ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈອມທອງ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ກວດຟຣີ!

ເພີ່ມເຕີມໂທ 165/166

ໃຫ້ມາກວດດ່ວນເດີ້ ເພາະຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງ !!!!