ວັນທີ ວັນທີ 3/10/21 ໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 4951 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 1891 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 491, ຈໍາປາສັກ 285: ກວດພົບເຊື້ອ 307 ຕົວຢ່າງ, ນໍາເຂົ້າ 6 ກໍລະນີ ແລະ ຊຸມຊົນ 301 ກໍລະນີ

ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະແຂວງມີດັ່ງນີ້:

– ນະຄອນຫຼວງ: 165 ໃນນີ້ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 164 (ຊຸມຊົນ).

– ຫຼວງພະບາງ: 47 (ຊຸມຊົນ).

– ບໍ່ແກ້ວ: 12 ໃນນີ້ 9 (ມ. ຕົ້ນເຜີ້ງ) ແລະ 3 (ເຂດພິເສດ).

– ວຽງຈັນ: 4 (ຊຸມຊົນ).

– ຊຽງຂວາງ: 2 (ຊຸມຊົນ).

– ບໍລິຄໍາໄຊ: 12 (ຊຸມຊົນ).

– ຄໍາມ່ວນ: 6 (ຊຸມຊົນ).

– ສາລະວັນ: 4 ໃນນີ້ 1 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 3 (ຊຸມຊົນ).

– ສະຫວັນນະເຂດ: 36 ໃນນີ້ 4 (ນໍາເຂົ້າ) ແລະ 32 (ຊຸມຊົນ).

– ຈໍາປາສັກ: 19 (ຊຸມຊົນ).

ນອກສະສົມທັງໝົດ ປະຈຸບັນແມ່ນ 25.524 ກໍລະນີ, ເສຍຊິວິດ 22.

ຂໍ້ມູນຈາກ

.