ຂ່າວດ່ວນ! ໂຮງໝໍແຂວງຄໍາມ່ວນ ສັ່ງປິດໂຮງໝໍ ຕຶກເຂດ ນອກ 14 ວັນ ເນື່ອງຈາກ ມີແພດໝໍຕິດເຊື້ອ ໂຄສິດ-19.

.

.

.

.