ປກສ ແຂວງສະຫວັນນນະເຂດ ອອກຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ : ການເພີ່ມທະວີ ສະຕິປ້ອງກັນຕົນເອງ ຕໍ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

.

.