ປັບລາຄານໍ້າມັນຕາມແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ, ອອກແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນໃນທົ່ວປະເທດ,

  • ນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດປັບລົງ -90 ກີບ/ລິດ,
  • ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ -20ກີບ/ລິດ ແລະ
  • ປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນກາຊວນ +310 ກີບ/ລິດ.

ແອັດຊັງພິເສດຈາກ 19.590 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 19.500 ກີບ/ລິດ, ແອັດຊັງທຳມະດາຈາກ 17.170 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 17.150 ກີບ/ລິດ.

ສ່ວນນໍ້າມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນຈາກ 16.760 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 17. 070 ກີບຕໍ່ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດ 6:00 ໂມງ ວັນທີ 21 ເມສາ 2022 ນີ້.

.

.