ລາຍງານ ໂຄວິດ-19 ປະຈໍາວັນທີ 14 ເມສາ 2022

.

.

.

.

.

.