ນີ້ເປັນການແຂ່ງຂັນຈາກ ປະເທດຈີນ ທີ່ຜ່ານລາຍການຂອງ ຊ່ອງ ໂທລະທັດ CCTV 1, ການແຂ່ງຂັນເຕັ້ນເຊືອກ ໃຫ້ໄດ້ 1.000 ຄັ້ງ ໂດຍມີການປະລອງກັນ ສອງທີມ ຄື ທີມແດງ ມີຄົນດຽວ ແລະ ທີມຟ້າ ມີ 5 ຄົນ!

ທີມໃດຈະຊະນເຊີນຮັບຊົມໄດ້!

.

ທ່ານມັກເຕັ້ນເຊືອກບໍ່? ຖ້າເຕັ້ນໄວ ອັດຄລິບສົ່ງມາຫາທີມງານປະກາດເດີ ຈະມີລາງວັນໃຫ້